Sidhuvudbild

Sponsorer

SÄRNA-IDRE JORDÄGANDE SOCKNEMÄN

SIB Sponsorskylt

• UPPLÅTER och UNDERHÅLLER sockensamfällda fiskevatten ca
6000 ha i Särna och Idre socknar

• STÖDER förenings-, ungdoms- och idrottsverksamhet

• SÄLJER rotposter och leveransvirke

• UTFÖR skogsvård

• LÄMNAR skogsvårds- och näringsbidrag

• BYGGER och UNDERHÅLLER enskilda by- och skogsbilvägar i
Särna och Idre socknar

Information om övningsdagar

Särna Spelmän övar i huvudsak på måndagar i Kyrkbacksgården, Särna klockan 19:00. Spelmanslaget har, glädjande nog, också fått tillskott av nya och yngre medlemmar. Dessa erbjuds förövning mellan klockan 18:00 och 19:00.

De gånger vi övar i Engerdal övar vi på onsdagar. Se nedan.

ÖVNINGSDAGAR

Måndag den 22 maj 2017 klockan 19:00 övning. Spelmännen från Engerdal deltar också.
Förövning för den som så vill klockan 18:00.

Måndag den 29 maj 2017 klockan 19:00 övning.
Förövning för den som så vill klockan 18:00.

Måndag den 5 juni 2017 klockan 19:00 övning.
Förövning för den som så vill klockan 18:00

Tisdag den 6 juni 2017 Sveriges nationaldag spelar vi klockan 11:00 i Särna gamelkyrka. Därefter går vi processon över till Gammelgården där vi också spelar. Klockan 17:00 spelar vi i Idre kyrka, därefter på Hembygdsgården. Efter att vi spelat i gammelkyrkan äter vi lunch på Särna Camping. Därefter går vi tillbaka till Kyrkbacksgå4rden och övar innan vi åker upp till Idre

Måndag den 12 juni 2017 klockan 19:00 övning.
Förövning för den som så vill klockan 18:00

Måndag den 19 juni 2017 klockan 19:00 övning.
Förövning för den som så vill klockan 18:00

Måndag den 26 juni 2017 klockan 19:00 övning.

Måndag den 3 juli 2017 klockan 19:00 övning.

Måndag den 10 juli 2017 klockan 19:00 övning.

Måndag den 17 juli 2017 inställt. I stället övar vi onsdag den 19 juli klockan 16:30 i Särna kyrka.

Måndag den 24 juli 2017 inställt.

Måndag den 31 juli 2017 klockan 19:00 övning.

Måndag den 7 augusti 2017 klockan 19:00 övning.

Måndag den 14 augusti 2017 klockan 19:00 övning.

Är du spelman på besök i bygden och tycker att det skulle vara trevligt att bekanta dig med våra låtar är du välkommen att besöka oss på våra övningskvällar. Väl mött!

Njupeskär

Du når oss på följande adress

Särna Spelmän, c/o Bertil Jansson, Västibyn 23, 790 90 SÄRNA, e-post: jansson.bertil@telia.com, Telefon: 0253-104 94
(+46 253 104 94), Mobiltfn: 070-372 93 75 (+46 70 372 93 75)

Senast uppdaterad 160308