Sidhuvudbild

Om notsamlingen

Mollepriset 2013

Bertil tar emot priset

Stolt, glad, rörd och tacksam tog jag emot Mollepriset i Särna kyrka, söndag den 27 januari 2013. Det kändes stort!!

Jag fick priset med motiveringen:
”För att han under årtionden idogt hållit liv i musiktraditionen på hemmaplan, samt med hängivet arbete dokumenterat låtskatten så att den nu kommer alla intresserade till del.”

Under många år har jag dokumenterat våra låtar på noter och samtliga finns nu på hemsidan med helt fri åtkomst.

Det skall dock sägas att utan Per Olof Moll hade det inte blivit någon notsamling. Mängder av låtar har jag fått genom honom. I noterna är exempelvis angivet ”efter Spak Erik” eller "efter Skår Arvid". Oftast är det emellertid så att det borde ha stått efter Per Olof Moll. Nu har jag ändå valt att presentera låtarna på det sätt som Per Olof gjorde när han spelade dem.

En del av låtarna är arrangerade i flera stämmor och jag har fått löfte att publicera. Likaså har jag kompositörers eller deras anhörigas löfte att publicera. För detta tackar jag!

Det skall också sägas att jag inte på något sätt påstår att det är så här låtarna skall spelas. Ej heller gör jag anspråk på att låtarna är ”rätt” återgivna. Jag har tecknat ned dem så som jag uppfattat dem vid ett visst givet tillfälle. Det är helt fritt för egen tolkning.

Och som sagt: det är fritt fram att tillägna sig noterna!

Särna i maj 2013
Bertil JanssonLämna gärna synpunkter på notsamlingen och på hemsidan till jansson.bertil@telia.com

Information om övningsdagar

Särna Spelmän övar i huvudsak på måndagar i Kyrkbacksgården, Särna klockan 19:00. Spelmanslaget har, glädjande nog, också fått tillskott av nya och yngre medlemmar. Dessa erbjuds förövning mellan klockan 18:00 och 19:00.

De gånger vi övar i Engerdal övar vi på onsdagar. Se nedan.

ÖVNINGSDAGAR

Måndag den 22 maj 2017 klockan 19:00 övning. Spelmännen från Engerdal deltar också.
Förövning för den som så vill klockan 18:00.

Måndag den 29 maj 2017 klockan 19:00 övning.
Förövning för den som så vill klockan 18:00.

Måndag den 5 juni 2017 klockan 19:00 övning.
Förövning för den som så vill klockan 18:00

Tisdag den 6 juni 2017 Sveriges nationaldag spelar vi klockan 11:00 i Särna gamelkyrka. Därefter går vi processon över till Gammelgården där vi också spelar. Klockan 17:00 spelar vi i Idre kyrka, därefter på Hembygdsgården. Efter att vi spelat i gammelkyrkan äter vi lunch på Särna Camping. Därefter går vi tillbaka till Kyrkbacksgå4rden och övar innan vi åker upp till Idre

Måndag den 12 juni 2017 klockan 19:00 övning.
Förövning för den som så vill klockan 18:00

Måndag den 19 juni 2017 klockan 19:00 övning.
Förövning för den som så vill klockan 18:00

Måndag den 26 juni 2017 klockan 19:00 övning.

Måndag den 3 juli 2017 klockan 19:00 övning.

Måndag den 10 juli 2017 klockan 19:00 övning.

Måndag den 17 juli 2017 inställt. I stället övar vi onsdag den 19 juli klockan 16:30 i Särna kyrka.

Måndag den 24 juli 2017 inställt.

Måndag den 31 juli 2017 klockan 19:00 övning.

Måndag den 7 augusti 2017 klockan 19:00 övning.

Måndag den 14 augusti 2017 klockan 19:00 övning.

Är du spelman på besök i bygden och tycker att det skulle vara trevligt att bekanta dig med våra låtar är du välkommen att besöka oss på våra övningskvällar. Väl mött!

Njupeskär

Du når oss på följande adress

Särna Spelmän, c/o Bertil Jansson, Västibyn 23, 790 90 SÄRNA, e-post: jansson.bertil@telia.com, Telefon: 0253-104 94
(+46 253 104 94), Mobiltfn: 070-372 93 75 (+46 70 372 93 75)

Senast uppdaterad 130707