Sidhuvudbild

Noter/CD

Noter

Vi räknar Idre, Särna, Trysil och Engerdal till vårt traditionsområde. Även Jämtland och Härjedalen kan få räknas in. (Idre, Särna, Jämtland och Härjedalen var norska områden fram till 1644). Ett stort antal låtar är upptecknade och kan sökas på flikarna för noter.

Någon hjälp med sökandet går det att få genom följande två register:

Titelregister
Ursprungsregister

CD

Hösten 1990 spelade Särna Spelmän in ett kassettband med de mest vanliga låtarna från området. Av denna kassett finns ett antal kvar till försäljning.

Senare lades kassettinspelningen över på en CD och av denna finns endast ett fåtal kvar.

Insp_1990.jpg

Medverkande från vänster: Kristina Jansson, Sören Enochsson, Birgitta Dahlqvist, Karl Magnusson, Bo Lycke, Helene Enochsson, Bertil Jansson, Anne-Mai Hedlund, Per Erik Jansson, Bengt Ove Jansson, Susanne Enochsson, John Eriksson, Ulf Niskanen, Karin Larnemark, Per-Olof Moll. Dessutom medverkar Siri Hedlund, orgel, dock inte med på bild.

Engerdals, Idre och Särna spelmän spelade in en CD senhösten 2008. Denna skiva finns till försäljning.

Förordet till skivan

Engerdals spelmanslag och Särna spelmän, två spelmanslag som började känna sig litet tröttkörda, fick kontakt med varandra hösten 2005. Det blev början till en helt ny spelupplevelse. Båda lagen lärde av varandra och fick så småningom en stor gemensam repertoar. En del av denna repertoar finns med på inspelningen.

Lagen tillhör samma traditionsområde. Idre och Särna var fram till 1644 norska områden och det innebär att låtarna som spelas har samma rötter. Några av låtarna har annat ursprung, men de spelas för att spelmännen tycker om dem.

Engerdals spelmanslag har Jo Gjermunds som spelledare och Särna-Idre spelmän Bertil Jansson. Båda har tilldelats sina respektive kommuners kulturpris, Bertil 1999 och Jo 2001.

De senaste tre årens samspel har lett till en förnyelse och en spelglädje som spelmännen på denna gränslösa cd gärna delar med sig av.Mycket nöje!!!Särna den 4 december 2008

Engerdals – Idre – Särna Spelmän

Insp 2008

Medverkande:
Bakre raden från vänster Olav Sande, Roger Fredheim, Johanna Skottheim, Odd Ragnar Gjermunds, Eva Marie Vangen.
Mellersta raden: John Olof Halvarsson (delvis skymd), Sigrid Stubbsveen, Line Fredheim, Torhild Morgestad.
Främre raden: Jon Jarle Gjermunds, Bertil Jansson, Birgitta Dahlqvist,
Jo Gjermunds.

Information om övningsdagar

Särna Spelmän övar i huvudsak på onsdagar i Kyrkbacksgården, Särna klockan 19:00. Spelmanslaget har, glädjande nog, också fått tillskott av nya och yngre medlemmar, som erbjuds förövning mellan klockan 18:00 och 19:00.

ÖVNINGSDAGAR

Onsdag den 3 oktober 2018 vi övar i Engerdal

Onsdag den 10 oktober 2018 övar vi i Kyrkbacksgården klockan 18:00

Onsdag den 17 oktober 2018 övar vi i Kyrkbacksgården klockan 18:00

Onsdag den 24 oktober 2018 övar vi i Kyrkbacksgården klockan 18:00. Spelmännen från Engerdal deltar

Onsdag den 31 oktober 2018 övar vi i Kyrkbacksgården klockan 18:00

Onsdag den 7 november 2018 övar vi i Kyrkbacksgården klockan 18:00

Onsdag den 14 november 2018 övar vi i Engerdal

Onsdag den 21 november 2018 övar vi i Kyrkbacksgården klockan 18:00

Onsdag den 28 november 2018 övar vi i Kyrkbacksgården klockan 18:00

Onsdag den 5 december 2018 övar vi i Kyrkbacksgården klockan 18:00. Spelmännen från Engerdal deltar

Onsdag den 12 december 2018 övar vi i Kyrkbacksgården klockan 18:00

Onsdag den 19 december 2018 övar vi i Kyrkbacksgården klockan 18:00

Är du spelman på besök i bygden och tycker att det skulle vara trevligt att bekanta dig med våra låtar är du välkommen att besöka oss på våra övningskvällar. Väl mött!

Njupeskär

Du når oss på följande adress

Särna Spelmän, c/o Bertil Jansson, Västibyn 23, 790 90 SÄRNA, e-post: jansson.bertil@telia.com, Telefon: 0253-104 94
(+46 253 104 94), Mobiltfn: 070-372 93 75 (+46 70 372 93 75)

Senast uppdaterad 160221