Sidhuvudbild

Information om övningsdagar

Särna Spelmän övar i huvudsak på måndagar i Kyrkbacksgården, Särna klockan 19:00. Spelmanslaget har, glädjande nog, också fått tillskott av nya och yngre medlemmar. Dessa erbjuds förövning mellan klockan 18:00 och 19:00.

De gånger vi övar i Engerdal övar vi på onsdagar. Se nedan.

ÖVNINGSDAGAR

Måndag den 5 februari 2018, övning klockan 19:00. Förövning för den som vill klockan 18:00..

Onsdag den 7 februari 2018 övar vi i Engerdal klockan 18:30.

Måndag den 19 februari 2018, övning klockan 19:00. Förövning för den som vill klockan 18:00..

Måndag den 26 februari 2018, övning klockan 19:00. Förövning för den som vill klockan 18:00..

Är du spelman på besök i bygden och tycker att det skulle vara trevligt att bekanta dig med våra låtar är du välkommen att besöka oss på våra övningskvällar. Väl mött!

Njupeskär

Du når oss på följande adress

Särna Spelmän, c/o Bertil Jansson, Västibyn 23, 790 90 SÄRNA, e-post: jansson.bertil@telia.com, Telefon: 0253-104 94
(+46 253 104 94), Mobiltfn: 070-372 93 75 (+46 70 372 93 75)

Senast uppdaterad 160221