Sidhuvudbild

Föreningen

Historik

Arvid Bäckman, Skår Arvid Olsson, Erik Jansson, Olmorts Erik Olsson (Spak Erik), Johan Nilsson (skymd), Frans Jakobsson, Bertil Jansson, Karl Wallemo

Enligt uppgift från Särnaspelmannen Franz Jakobsson (1907-2009) lär det ha funnits embryo till spelmanslag i Särna redan 1932.

Mera organiserat fanns spelmanslag i Särna från 1957 fram till mitten av 1960-talet och då under ledning av Särnabördige folkskolläraren och kantorn Arvid Bäckman (1901-1976).

Spelmanslaget i nuvarande form bildades den 4 januari 1984 och hette till en början Särna-Idre Spelmän, men heter sedan 1989 Särna Spelmän.

Arvid-Backman.jpg

Kursverksamhet

Alltsedan spelmanslaget bildades har bedrivits en intensiv kursverksamhet, dels i egen regi och dels i samarbete med Malungs folkhögskola.

Olika lärare har engagerats bl a: Sigmund Risbakken, Gert Olsson, Göran Håkansson, Kalle Almlöf, Per Olof Moll och Per Hardestam.

Traditionsenligt har de flesta år, sedan 1984, hållits en låtkurs i Särna sista veckändan i januari. Denna kurs har återkommit i inte mindre än 32 år. Två av lärarna har också, till stor glädje för deltagarna, återkommit vid samtliga dessa tillfällen nämligen Kalle Almlöf och Per Olof Moll.

Utan att göra anspråk på exakthet kan vi utgå från att minst tusentalet personer har deltagit i dessa kurser. Fantastiskt!

Särna Spelmän har under åren stått för att praktiskt arrangera dessa kurser, men med medlemmarnas minskande antal och stigande ålder såg det ut som om det inte skulle bli någon låtkurs 2010. Ingen i Särna var då beredd att ta det fortsatta ansvaret för kursverksamheten.

I det läget ställde Liza Boëthius, Uppsala upp och arrangerade låtkursen 2010 och 2011. Det skall också sägas att Liza, när hon bodde i Särna, tillhörde dem som tog initiativ till bildande av spelmanslaget.

Mycket ställdes på ända i och med att Per-Olof Moll hastigt avled, men redan i samband med hans begravning höjdes flera röster för att vi skulle fortsätta med låtkurs i Särna sista veckändan i januari 2011.

Så skedde också och från och med låtkursen 2012 är det Sara Moll (Per Olofs dotter) som är arrangör.

Från och med 2016 har Särna Spelmän valt att lokalat ordna låtkurs för spelmännen i Engerdal och Särna. Den första kursen anordnades i Kyrkbacksgården i Särna lördag den 5 mars 2016 med 13 deltagare. Lärare i det sammanhanget var John Olof Halvarsson och Bertil Jansson. Kursen var synnerligen uppskattad.

År 2012 började Bertil Jansson att anordna en nybörjarkurs i fiolspel för ett antal barn, i åldrarna 6-8 år. Denna utbildning har senare fortsatt i samarbete med musikskolan i Älvdalens kommun och med gott resultat.

Text: Bertil Jansson

Bertil med fyra fiolelever

Information om övningsdagar

Särna Spelmän övar i huvudsak på måndagar i Kyrkbacksgården, Särna klockan 19:00. Spelmanslaget har, glädjande nog, också fått tillskott av nya och yngre medlemmar. Dessa erbjuds förövning mellan klockan 18:00 och 19:00.

De gånger vi övar i Engerdal övar vi på onsdagar. Se nedan.

ÖVNINGSDAGAR

Måndag den 21 maj 2018, övning klockan 19:00. Förövning för den som vill klockan 18:00.

Måndag den 28 maj 2018 är övningen inställd.I stället åker vi till Engerdal och övar med spelmännen där onsdag den 30 maj 2018 klockan 18:30.

Måndag den 25 juni 2018, övning klockan 19:00. Förövning för den som vill klockan 18:00.

Måndag den 2 juli 2018 är övningen inställd.

Är du spelman på besök i bygden och tycker att det skulle vara trevligt att bekanta dig med våra låtar är du välkommen att besöka oss på våra övningskvällar. Väl mött!

Njupeskär

Du når oss på följande adress

Särna Spelmän, c/o Bertil Jansson, Västibyn 23, 790 90 SÄRNA, e-post: jansson.bertil@telia.com, Telefon: 0253-104 94
(+46 253 104 94), Mobiltfn: 070-372 93 75 (+46 70 372 93 75)

Senast uppdaterad 160323